Linux Akademi. Blogger tarafından desteklenmektedir.
+

Apache ile bazı kaynakların farklı bir sunucu üzerinde barındırılan kaynaktan karşılanması  yada başka bir deyişle kısaca tam bir vekil sunucu değil de sadece bazı dosyalar için vekil sunucu ihtiyacı  karşılanabilmektedir. Bu uygulama için apache üzerinde bazı modüllerin aktif edilmesi gerekmektedir. Ubuntu üzerinde bu modüllerin etkinleştirilmesi için /etc/apache2/mods-available/ dizinindeki bulunan aşağıdaki dosyalar /etc/apache2/mods-enabled/ dizinine kopyalanmalıdır.

proxy.load
proxy_http.load
rewrite.load

httpd.conf veya ayrı oluşturulmuş bir dosyada bulunan birden çok alan adı varsa alan adınınıza göre düzenlenmiş olan

<VirtualHost alanadi:80>

direktifine sunucuda farklı hostlar yoksa /etc/apache2/sites-available/default dosyasındaki

<VirtualHost *:80>

direktifine  aşağıdaki parametreler eklenmelidir. Aşağıdaki örnekte host altında bulunan /cams/f/video.mjpg ve /cams/b/video.mjpg dosyaları yine aynı iç ağda bulunan IP kameraların sunucuları üzerindeki video.mjpg kaynağından karşılanmaktadır. Böylece ilgili kameralar için dışarıdan erişimde farklı IP adreslerine ihtiyaç duymadan ağınızdaki DMZ üzerinden iç ağda daha güveli bir şekilde hizmet vermektedirler.

Ayrıca bu tip bir uygulama IP kameralardan beslenmesi gereken flash uygulamalarının güvenlik önlemi olan crossdomain.xml dosyasını barındırmaması durumunda da kullanılabilmektedir. Bu şekilde video kaynağı ve crossdomain.xml dosyası aynı sunucuda bulunabilmektedir Böylece flash istemcisinin talep ettiği güvenlik prosedürü sağlanmış olur.

RewriteEngine On
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost Off
<Proxy>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass /cams/f/video.mjpg http://192.168.1.11/video.mjpg
ProxyPassReverse /cams/f/video.mjpg http://192.168.1.11/video.mjpg
ProxyPass /cams/b/video.mjpg http://192.168.1.12/video.mjpg
ProxyPassReverse /cams/b/video.mjpg http://192.168.1.12/video.mjpg

Düzenlemeler yapıldıktan sonra aşağıdaki komut ile apache yeniden başlatılmalıdır.

#/etc/init.d/apache restart

15:05:00

0 Yorum Var Blogger 0 Facebook

Yorum Gönder

 
Top